BOOKS FOR A BETTER FUTURE

Chain Foundation Uganda; een thuis voor circa 100 weeskinderen. De kinderen krijgen hier alle zorg die ze nodig hebben. Dit houdt onder andere in dat ze voeding en onderdak krijgen, maar ook worden ondersteund op medisch, spiritueel en fysiek vlak. Op het terrein van CHAIN is ook een school aanwezig; de Martin Nkoyoyo Inclusive Primary School. Op deze basisschool krijgen ongeveer 400 kinderen onderwijs. Naast de kinderen van CHAIN komen er ook kinderen uit omliggende dorpen naartoe. Tijdens mijn verblijf bij CHAIN hebben mijn reisgenoten en ik onder andere hier onze bijdrage kunnen leveren door het ondersteunen van de docenten in de lessen.

Tijdens de lessen viel het ons op dat er ontzettend weinig schoolboeken aanwezig zijn. De schoolgaande kinderen betalen een kleine bijdrage. Deze bijdrage gaat grotendeels naar evenwichtige voeding. Doorgaans hebben (de ouders van) de kinderen niet voldoende inkomsten om te voorzien in gezonde voeding. Door de goede voeding op school zijn de kinderen zichtbaar gezonder en zijn hun schoolprestaties beter. Dat evenwichtige voeding een positieve uitwerking heeft op schoolprestaties wordt bevestigd in het ‘Journal of School Health’ (2005).


TEKORT AAN SCHOOLBOEKEN


Omdat de schoolbijdrage naar voeding gaat, blijft er weinig geld over voor ander materieel, zoals schoolboeken. Hierdoor zijn de docenten genoodzaakt zelf de schoolboeken aan te schaffen, willen zij kwalitatief goed onderwijs leveren. Hier hebben deze docenten vaak geen geld voor, waardoor er per klas zo’n vijf schoolboeken beschikbaar zijn voor soms wel 70 kinderen! Om toch goed onderwijs te kunnen leveren, zijn er natuurlijk veel meer boeken nodig. Hierbij kunnen wij jullie hulp gebruiken! Ons doel is om alle kinderen te voorzien van de benodigde schoolboeken om zo hun schoolprestaties te verbeteren! In onderstaand overzicht kunnen jullie concreet lezen wat er nodig is en zo een gerichte bijdrage leveren.

 

KlasAantalPrijs perPrijsTotaal
kinderenboekboekenpakketboekenpakket
per kindper klas
P1 (±6 jr)48€ 5,-€ 30,-€ 1440,-
P2 (±7 jr)48€ 5,-€ 30,-€ 1440,-
P3 (±8 jr)68€ 5,-€ 30€ 2040,-
P4 (±9 jr)66€ 6,25€ 31,25€ 2062,50
P5 (±10 jr)70€ 6,25€ 31,25€ 2187,50
P6 (±11 jr)37€ 6,25€ 31,25€ 1156,25
P7 (12+jaar)37€ 6,25€ 31,25€ 1156,25

 

 

EEN INVESTERING VOOR DE TOEKOMST


De schoolboeken die met dit geld kunnen worden gekocht, zullen niet alleen gebruikt worden door de kinderen die dit jaar les krijgen, maar worden ook gebruikt voor alle kinderen die de komende tien jaar zullen volgen. Al met al, een prachtige investering voor de toekomst van vele kinderen!

Wilt u meehelpen,  dan kunt u uw donatie overmaken naar onderstaand rekeningnummer:

NL 41 INGB 0002923347
t.n.v. Pinkstergemeente Filadelfia
o.v.v. BOOKS FOR A BETTER FUTURE (erg belangrijk om dit te vermelden!)
Pinkstergemeente Filadelfia is een ANBI, dus belasting aftrekbaar.

Alvast ontzettend bedankt, ook namens de kinderen van CHAIN!

Kijk voor meer informatie over de actie op:

  1. onze Facebook pagina: Books for a better future
  2. en op Chain Foundation Uganda

 

Terug naar Zending ...