De Pinkstergemeente Filadelfia heeft als eerste de opdracht om “Kerk te zijn voor de Buurt”. Maar de gemeente heeft tevens een lange geschiedenis waar het betreft de ondersteuning van zendingsprojecten en zendelingen. De Heer Jezus zelf heeft zijn discipelen de opdracht gegeven om de wereld in te trekken en het Evangelie, de blijde Boodschap, aan alle mensen op de aarde door te geven. Die opdracht is nog steeds van kracht en vormt daarom zeker een belangrijk onderdeel van ons bestaansrecht. Voor zover wij dit nog kunnen nagaan, hebben wij nooit mensen vanuit de eigen gemeente voor langere tijd uit mogen zenden. Dat is misschien jammer, maar daarentegen mochten en konden wij door Gods genade door al de jaren heen veel verschillende zendingsprojecten en zendelingen financieel ondersteunen. Zo hebben wij bijvoorbeeld in de laatste vier decennia van de vorige eeuw zendelingen in Spanje, Brazilië en India (via Intermission) gesteund. Wij mochten meehelpen bij het aankopen van grond en (kerk)gebouwen, en (kinder)opvanghuizen in deze landen. Ook het werk van Kruistochten (nu Open Doors) en verschillende andere projecten om Bijbels achter het IJzeren Gordijn en naar China te brengen heeft altijd onze speciale aandacht, gebed en financiële steun gehad.
In 2012 hebben wij onze structurele steun aan zendelingen en zendingsprojecten opnieuw geformuleerd. Een korte beschrijving van de projecten die wij momenteel (mede) ondersteunen en een link naar de verschillende websites vindt u hieronder. Wij willen echter niet alleen financieel betrokken zijn bij deze zendingsprojecten. Middels onze zendings-coördinator onderhouden wij de contacten en blijven wij op de hoogte van het wel-en-wee van onze broeders en zusters op het zendingsveld. Daardoor kunnen wij gericht voor ze blijven bidden, want dat is het meest krachtige instrument dat Christenen in huis hebben om ze te ondersteunen en aan te moedigen.

Op 14 februari 2014 zijn we met 16 mensen (jongeren en ouderen) richting Estland (Village of Hope) vertrokken. Wij hebben daar de mensen van The Village of Hope een week geholpen bij het renoveren van een hele verdieping van een onlangs aangekocht gebouw. Dit gebouw werd ingezet voor de 2e fase van het behandel-programma voor mensen met een drugs- en/of alcoholverslaving. 

Wij ondersteunden enkele jaren structureel twee docenten in Uganda die daar les geven aan blinde kinderen (en zelf ook blind/slechtziende zijn). Met de kinderen uit de gemeente zijn wij een project gestart waarbij wij zijn gaan sparen voor een koe voor het kinderhuis in Uganda. De blinde kinderen wonen, leven en leren in het kinderhuis en eten elke ochtend pap. De melk hebben deze kinderen hard nodig. Omdat er niet zoveel melk voorhanden is, wordt de pap voor de helft aangelengd met water. Met een eigen koe (er is genoeg land om een koe te laten grazen), kunnen de kinderen elke dag hun pap eten zonder dat de melk aangelengd moet worden met water. Door onze spaaractie heeft het kinderhuis 2 koeien en een stier kunnen aanschaffen.

Er is veel nood in de wereld en wij willen helpen waar en zolang wij dat kunnen, want God heeft ons bijzondere genade geschonken zodat wij precies in dat kleine stukje op de wereld mogen wonen waar het de mensen in materiële zin aan niets ontbreekt. Dat geeft ons een grote verantwoordelijkheid om in ruime mate te delen van alles wat wij slechts als rentmeesters van onze God hebben ontvangen.

Wilt u meer weten over onze zending of heeft u nog vragen, dan kunt u gerust mailen naar zending@filadelfia.nl

 

MMMI (Medical Mission Ministries International)

De doelstelling van MMMI is het opzetten van projecten met een medisch-christelijke grondslag, in de allerarmste gebieden van de wereld.

MMMI is actief in diverse landen waaronder:

Bangladesh(Dhaka), India (Delh, Visakapatnam)  Indonesië (o.a. W-Papua, Bali, Timor, Maluku), Mozambique, Zuid-Afrika, Lesotho, Ghana, Brazilië, Suriname en Mexico.

Naar de website...

VILLAGE OF HOPE in Estland


Village of Hope heeft als doel het helpen van sociaal achtergestelden.
 Door middel van een reïntegratie traject alcohol- en drugsverslaafden terug te laten keren in de samenleving.

Naar de website...

SILOAM in Curaçao

Siloam village is een christelijk vormings- en herstellingsoord op Curacao.
Siloam village is ontstaan uit Kinderherstellingsoord Siloam. (Terminaal) zieke kinderen vinden daar sinds 1997 een liefdevol thuis. Bep en Herman Gijsbers werken met het team aan de verdere groei en uitbouw van het centrum
.

 

Naar de website...