Leslie en Brenda Lyons

Verslag van het werkbezoek van voorganger Peter en zijn vrouw Mieke:

Wij mochten een tijdje geleden een kort bezoek brengen aan Leslie en Brenda Lyons. Leslie en Brenda leven en werken in Spanje aan de Costa Blanca. Beiden geboren in Noord-Ierland, waren zij begin jaren zeventig van de vorige eeuw lid van de Whitewell Metropolian Tabernacle, een destijds jonge gemeente in Belfast. De Pinkstergemeente Filadelfia onderhield in die jaren warme contacten met Jim McConnell, de stichter en voorganger van deze gemeente. Destijds heeft de gemeente Filadelfia, ten behoeve van de bouw van een kerk  tienduizend Engelse Pond geschonken. Een groot bedrag voor die tijd, zeker als je bedenkt dat de Engelse Pond toen nog zo’n acht Nederlandse Guldens waard was.  Jim (of James) McConnell is in september vorig jaar op zevenenzeventig jarige leeftijd met emeritaat gegaan, nadat er veel ophef in de Engelse media was ontstaan rond zijn uitspraken over de Islam.

Begin jaren zeventig van de vorige eeuw werden Leslie en Brenda op een bijzondere manier door de Heilige Geest geleid in hun overtuiging dat zij naar Spanje moesten gaan om daar het Evangelie van de Heer Jezus Christus te verspreiden onder de Spaanse bevolking. Zij kwamen op 5 april 1975 aan in Malaga en verbleven het eerste half jaar bij Bill en Ruth Drost, een zendingsechtpaar uit Canada. Dat is dit jaar dus precies veertig jaar geleden. Ook met broeder Bill Drost heeft de Pinkstergemeente Filadelfia tot aan zijn overlijden in 1977 altijd warme contacten onderhouden. Bill had, geleid door de Heilige Geest, een roeping als zendeling in Malaga. Onder zijn bediening zijn vele kerken in geheel Spanje geplant. Een beschrijving van het leven van Bill Drost als kind van God is overigens op zichzelf al een plek in dit nieuwsblad waard. Maar als u daarin geïnteresseerd bent: Over zijn belevingen, of spannender uitgedrukt: Zijn avonturen als zendeling en voorganger, is een boekje verschenen onder de titel: “Bill Drost, the Pentacost”.

Leslie en Brenda moesten eerst een halfjaar naar de schoolbanken om Spaans te leren. Voor Leslie een enorme uitdaging. In de exacte vakken is hij een echte bolleboos,  maar voor talen had hij beslist geen aanleg (behalve dan voor het Irish, zijn moedertaal). Dat is ook altijd zo gebleven. Zelf ziet hij dit niet als een probleem, integendeel. Hij gebruikt altijd eenvoudige woorden en zinnen wanneer hij in het Spaans predikt. Zijn boodschap is daardoor voor nagenoeg iedere toehoorder helder en duidelijk en “recht voor zijn raap”  (Met een woordspeling zouden wij ook kunnen zeggen: “daar zit geen woord Spaans bij…”).

Na dit half jaar verhuisden zij naar Benidorm. Een toeristenplaats aan de kust van de Costa Blanca. Daar zijn zij gestart met evangelisatie onder zowel de Spaanse inwoners als de Engelse toeristen. Uit dit pionierswerk zijn twee  gemeenten ontstaan: Een Spaanstalige en een Engelstalige gemeente. Op zondag worden er daarom twee diensten gehouden, waarbij Leslie voorgaat in de prediking van het Woord en Brenda de kinderdiensten leidt. De kerk bevindt zich op de begane grond van een groot appartementengebouw en ligt middenin Benidorm. Dit gebouw is voor het grootste deel geschonken door de Filadelfia Gemeente Rotterdam. Daarnaast heeft de Filadelfia Gemeente uit Wuppertal (Duitsland), destijds een dochtergemeente van Rotterdam, een klein deel in aankoop van dit gebouw  bijgedragen. Het gebouw is  dus eigendom van de gemeente in Benidorm.  Evenals in Nederland zijn de regels, door de overheid opgesteld voor publieke gebouwen, in Spanje strikt en de investeringen die nodig zijn om aan deze regels te voldoen, zijn soms erg hoog. De elektrische installatie voldoet momenteel niet meer aan de eisen van de overheid en moet geheel worden vervangen. Ook moet het gebouw op onderdelen worden aangepast. Daar hebben wij tijdens ons bezoek onder andere over gesproken.

De vaste kern van de Engelstalige gemeente in Benidorm bestaat voornamelijk uit Engelse mensen die met pensioen zijn en in Benidorm wonen. Daarnaast bezoeken Engelse “pensionadas” die de wintermaanden in Spanje doorbrengen de gemeente en in de zomer ook Engelse vakantiegangers.

De Spaanstalige gemeente wordt voornamelijk bezocht door Spaanse inwoners van Benidorm. De gemeente is samengesteld uit verschillende jonge gezinnen met kinderen, jeugd, alleenstaanden en ook ouderen. In het laatste jaar is de Spaanse gemeente weer gegroeid. Een echte bemoediging voor Leslie en Brenda.
Volgende maand zullen wij iets vertellen over de drie andere gemeenten in Calpé, Javea en Torreviega waar Leslie en Brenda verantwoordelijk voor zijn.

Denkt u in uw gebeden alstublieft aan Leslie en Brenda. Zij zien uit naar iemand die God zal sturen om hun taken te verlichten en aan wie zij op termijn de verantwoordelijkheid voor de gemeente(n) over kunnen dragen.